Actievoorwaarden: één van de mooiste momenten van Feyenoord op aluminium

 • De actie loopt van 26 februari 2017 t/m 8 maart 2017.
 • Deelnemers dienen een leeftijd van minimaal 18 jaar te hebben op het moment dat ze meedoen aan de actie.
 • De winnaars worden op 10 maart 2017 bekend gemaakt. Er worden 10 fotoschilderijen op aluminium verloot.
 • De winnaar wordt via een persoonlijk bericht per email op de hoogte gesteld.
 • Wanneer er geen tegenreactie wordt ontvangen, wordt de winnaar telefonisch benaderd.
 • De winnaar wint een fotoschilderij op aluminium, afmeting (100 cm x 60 cm). Deze wordt verstuurd.
 • De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam van de winnaar.
 • De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan andere partijen.
 • Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Feyenoord de Grootste is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Deelnemers die misbruik maken van de actie kunnen worden uitgesloten.
 • Feyenoord de Grootste behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of te beëindigen.
 • Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van deze actie is geen correspondentie mogelijk.
 • Voor vragen of klachten over de actie kun je mailen naar info@feyenoorddegrootste.nl.
 • Door mee te doen met de actie verklaar je akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.
Divide